Znów jesteśmy najlepsi w Rzeszowie!

Kolejny już raz nasi szóstoklasiści napisali najlepiej w Rzeszowie swój pierwszy w życiu egzamin, jakim był sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Według informacji przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie średni wynik szkoły mieści się w 9 - najwyższym -staninie, co sprawia, że znalazła się ona w wąskim gronie 4% szkół w Polsce osiągających najwyższe wyniki ze sprawdzianu.

Gratulujemy sukcesu!

Czerwiec 2009