Jury Wyniki konkursu Galeria zdjęć O konkursie

W dniu 24 kwietnia 2008 r. w auli naszej szkoły
przy ul. J. III Sobieskiego 15 odbył się

IV Podkarpacki Konkurs Duetów Fortepianowych

Organizatorem konkursu była Sekcja Fortepianu przy ZSM nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Program konkursu
Wyniki Konkursu


Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie szkół Muzycznych I i II stopnia w czterech grupach wiekowych

Repertuar (jeden utwór dłuższy lub 2 krótsze) należało dobierać zgodnie ze stopniem trudności jaki przewiduje program nauczania danej klasy lub wyższej. Czas programu wykonanego z pamięci nie mógł przekroczyć limitu w poszczególnych grupach:

grupa I - klasy 3 i 4 PSM I stopnia - 5 minut
grupa II - klasy 5 i 6 PSM I stopnia - 7 minut
grupa III - klasy I, II i III PSM II stopnia - 10 minut
grupa IV - klasy IV, V i VI PSM II stopnia - 15 minut

Duety składające się z uczniów z różnych grup wiekowych zostały zakwalifikowane do grupy ucznia klasy starszej.

Każda szkoła mogła zgłosić 2 duety w kategorii danej grupy. Koszty związane z wyżywieniem uczniów i pedagogów pokrywały szkoły delegujące.

Wpisowe w wysokości 50 zł od duetu należało wpłacić na konto:
Rada Rodziców przy Zespole szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.
PKO BP S.A. I/O Rzeszów konto nr 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
z dopiskiem "DUETY"

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego upływał 20. III. 2008 r.

Każdy uczestnik otrzymał program przesłuchań. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej grupie otrzymali nagrody zakupione z wpłat uczestników.

Do jury zaproszeni zostali profesorowie z Akademii Muzycznych.8 kwietnia 2008 uczestnicy IV Podkarpackiego Konkursu Duetów Fortepianowych mieli możliwość wzięcia udziału w

warsztatach

prowadzonych przez pedagoga Akademii Muzycznej w Krakowie

Prof. Mirosława Herbowskiego

.


Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
tel. (0-17) 748 29 90,
tel.fax (0-17) 748 29 96
adres mailowy szkoły - nutka@zetorz.com.pl