Wyniki Konkursu O konkursie Zdjęcia z konkursu Zdjęcia z seminarium
z Prof. A. Jasińskim

Dyrekcje Szkół Muzycznych I i II stopnia, Towarzystwo Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie wraz z Sekcją Fortepianu przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie uprzejmie informuje,
że w dniach

23 i 24 kwietnia 2009 r.

w Auli naszej szkoły przy ul. Jana III Sobieskiego 15 odbędzie się

II Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chopinowski

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia w trzech grupach :

grupa I - uczniowie z klas 4, 5 i 6 Szkół Muzycznych stopnia pierwszego
grupa II - uczniowie z klas I, II i III Szkół Muzycznych stopnia drugiego
grupa III - uczniowie z klas IV, V i VI Szkół Muzycznych stopnia drugiego

Czas programu wykonanego z pamięci nie może przekroczyć limitu w poszcze- gólnych grupach:

grupa I - od 7 do 10 min.
grupa II - od 12 do 15 min.
grupa III - od 17 do 20 min.

Repertuar wymagany do konkursu

Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów w kategorii wiekowej danej grupy. Dopuszcza się możliwość udziału większej liczby uczniów w kategorii danej grupy w przypadku szkół wchodzących w skład Zespołu po uzgodnieniu z organizatorem. Koszty związane z wyżywieniem uczniów i pedagogów pokrywają szkoły delegujące.

Ustala się wpisowe w wysokości 50 zł, które należy wpłacić na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.
PKO BP I/O Rzeszów konto nr 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
z dopiskiem "PODKARPACKI KONKURS CHOPINOWSKI"

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego upływa 21.III. 2009 r. Zgłoszenia wysyłać na adres:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im W. Kilara
ul. J. III Sobieskiego 15, kod 35-002 Rzeszów

Każdy uczestnik otrzyma program przesłuchań. Przesłanie zgłoszenia po terminie uniemożliwi umieszczenie nazwiska ucznia w programie. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewidziane są nagrody zakupione z wpłat uczestników.

W pracach jury uczestniczyć będą artyści pianiści, wykładowcy Akademii Muzycznych.

Karta zgłoszeniowa
Program


6 kwietnia 2009r dla uczestników II Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego organizujemy

Seminarium-warsztaty

z wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach

Prof. Andrzejem Jasińskim


Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im W. Kilara w Rzeszowie: tel. (0-17) 748 29 90, fax (0-17) 748 29 96