English version

Towarzystwo Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie
i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie
organizują w dniach

15 - 16 czerwca 2010 r.

w Auli ZSM nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 15

Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów Szkół uzycznych I i II stopnia w wieku do lat 18.

grupa I - uczniowie Szkół Muzycznych stopnia pierwszego urodzeni w 1997 lub młodsi
grupa II - uczniowie Szkół Muzycznych stopnia drugiego urodzeni w 1994 lub młodsi
grupa III - uczniowie Szkół Muzycznych stopnia drugiego urodzeni w 1992 lub młodsi

Czas programu wykonanego z pamięci nie może przekroczyć limitu w poszczególnych grupach:

grupa I - do 10 min.
grupa II - do 15 min.
grupa III - do 20 min.

Repertuar wymagany do konkursu

Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów w kategorii wiekowej danej grupy lub młodszych. Dopuszcza się możliwość udziału większej liczby uczniów w kategorii danej grupy w przypadku szkół wchodzących w skład Zespołu po uzgodnieniu z organizatorem. Koszty związane z wyżywieniem uczniów i pedagogów pokrywają szkoły delegujące.

Ustala się wpisowe w wysokości 50 zł, które należy wpłacić na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie.
PKO BP I/O Rzeszów konto nr 56 1020 4391 0000 6402 0002 0768
z dopiskiem "MIĘDZYNARODOWY PODKARPACKI KONKURS CHOPINOWSKI"

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego upływa 31.III. 2010 r. Zgłoszenia wysyłać na adres:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im W. Kilara
ul. J. III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów

Każdy uczestnik otrzyma program przesłuchań. Przesłanie zgłoszenia po terminie uniemożliwi umieszczenie nazwiska ucznia w programie. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewidziane są nagrody zakupione z wpłat uczestników.

W pracach jury uczestniczyć będą artyści pianiści, wykładowcy Akademii Muzycznych.

Karta zgłoszeniowa
Program


24 maja 2010 organizujemy dla uczestników Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego

Seminarium-warsztaty

z wykładowcą Akademii Muzycznej w Warszawie

Prof. Edwardem Wolaninem

Liczba uczestników biorących czynny udział w Warsztatach jest ograniczona limitem czasu Profesora.

Zgłoszenia uczestników konkursu chętnych do czynnego udziału w warsztatach przyjmujemy do dnia 10 maja 2010. Prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz programu do wykonania podczas warsztatów.

Dokładny plan Seminarium–Warsztatów po akceptacji profesora umieścimy na stronie internetowej szkoły do dnia 15 maja 2010 r.


Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im W. Kilara w Rzeszowie: tel. (0-17) 748 29 90, fax (0-17) 748 29 96