W dniu 23 października (piątek) 2009 r. o godz. 9.00
w auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
odbędzie się

 

Regionalne Seminarium dla Nauczycieli Kształcenia Słuchu
Szkół Muzycznych I st.

 

na temat

 

„Kształcenie słuchu w szkole muzycznej I stopnia z nowymi pomocami dydaktycznymi”

 

organizowane przez CEA i ZSM nr 2 w Rzeszowie

 

 

Seminarium poprowadzą:

 

·        Prof. dr hab. Maria Wacholc z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie

·        Mgr Małgorzata Rogozińska z PSM I i II  st. w Żyrardowie
 
(współautorka podręcznika Dyktanda elementarne dla klas 1-6 szkół muzycznych I stopnia).

 

 

Tematami seminarium będą:

 

  1. Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muzycznej I st. – prowadzenie prof. M. Wacholc
  2.  Jak uczyć czytania a’vista w klasach 4 - 6 – prowadzenie prof. M. Wacholc;
  3. Sposoby realizacji dyktand w klasach 1 - 6. Prezentacja nowego podręcznika Dyktanda elementarne I-VI
    – prowadzenie mgr M. Rogozińska.

 

W programie seminarium przewiduje się zajęcia pokazowe z uczniami klasy 4 OSM I st.

 

            Materiały szkoleniowe (kserokopie), niezbędne do uczestnictwa w czasie wykładów i zajęć, będzie można odebrać za symboliczną opłatą w dniu seminarium. W związku z tym proszę o telefoniczne zgłoszenie do sekretariatu szkoły ilości nauczycieli, zainteresowanych seminarium.

Dodatkowo będzie można zapoznać się z propozycjami solfeżowymi i podręcznikami do nauki kształcenia słuchu wydawnictwa „TRIANGIEL”, jak również dokonać ich zakupu bezpośrednio od pana Włodzimierza Sołtysika – redaktora naczelnego w/w wydawnictwa.

             Planowany czas zakończenia seminarium – godz. 15.00.

 

             Kierownik Sekcji Przedmiotów ogólnomuzycznych

W ZSM nr 2 w Rzeszowie

mgr Gabriela Leś