Nasze ostatnie osiągnięcia
Ważniejsze OSIĄGIĘCIA uczniów i nauczycieli
od początku istnienia szkoły

Uroczyste obchody

Jubileuszu 65-lecia Szkoły

1944-2009

w Filharmonii Rzeszowskiej

(Kliknij na zdjęciach,
aby zobaczyć powiększenia)


Profesor Wojciech Kilar

Uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia Szkoły odbyły się w dniu 19 marca 2009 r. W południe została odprawiona uroczysta Msza Św. W kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie, zaś o godz. 17.00 odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu w Filharmonii Rzeszowskiej, Uroczystości objęli swym patronatem Mieczysław Janowski - poseł do parlamentu europejskiego oraz Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa.

Gościem honorowym był Patron Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie - profesor Wojciech Kilar - światowej sławy kompozytor, dawny uczeń Szkoły. Zabierając głos przypomniał to co wielokrotnie powtarzał goszcząc u nas - że wszystko co mu się udało zrobić zawdzięcza tej Szkole, bo to nauczyciele tej szkoły zainspirowali go do działalności kompozytorskiej. "Wspaniali ludzie, wspaniali pedagodzy, wspaniałe miasto" - to słowa Patrona

Na uroczystości w Filharmonii przybyli zaproszeni przedstawiciele Kościoła, władz miasta, województwa, i oświatowych. W części oficjalnej zaproszeni goście przekazali na ręce dyrektor Szkoły - Maria Jędreas-Romankiewicz gratulacje i zyczenia. Zasłużonym pedagogom zostały wręczone wyróżnienia i nagrody, m.in. Dyplomy Ministra Kultury, Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa, Nagroda Kuratora Óswiaty dla dyrektora Szkoły.


Część artystyczną wypełnił koncert w wykonaniu nauczycieli, absolwentów i uczniów Szkoły. Był on podróżą sentymentalną, jako że poszczególne pozycje programu prelegenci przeplatali wspomnieniami minionych lat Szkoły - wspomnieniami nauczycieli i kolegów. Urozmaicenie programu, w którym znalazły się występy solistów, duetów, zespołów, orkiestry oraz układy choreograficzne zespołów rytmicznych w połączeniu z wysokim poziomem artystycznym wykonawców dopełniły niezapomnianego nastroju koncertu. Wśród wykonywanych utworów muzycznych nie zabrakło dzieł Patrona Szkoły.