Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych przy ZSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie

zaprasza

Nauczycieli kształcenia słuchu szkół muzycznych I i II stopnia w Regionie
na

Seminarium,

które odbędzie się w dniu 29 listopada 2008r. w Auli ZSM nr 2

Seminarium na temat:

"Z zagadnień analizy harmonicznej
na różnych poziomach kształcenia słuchu"

poprowadzi

prof. Danuta Dobrowolska-Marucha

z Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie

Rozpoczęcie seminarium o godz. 10.00