O szkole

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 15 jest placówką kształcenia muzycznego z bogatą historią, dorobkiem dydaktycznym i tradycjami. Misją szkoły jest umuzykalnianie dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na muzykę, piękno i estetykę, umożliwienie pogłębiania zainteresowań i realizacja marzeń młodych ludzi, którzy swą przyszłoć wiążą z muzyką, bądź tylko chcą umieć grać na instrumentach muzycznych.

Absolwentów można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to ci, którym szkoła zaszczepiła umiejętność i chęć słuchania muzyki, to dzięki nim filharmonie i sale koncertowe nie świecą pustkami. Ich jest najwięcej, dla nich muzyka zawsze jest ważna bez względu na zawód, w jakim się realizują. Drugą grupę tworzą absolwenci, dla których muzyka stała sie zawodem i często sensem życia - artyści, nauczyciele, animatorzy kultury. I grupa trzecia, najmniej liczna - twórcy i odtwórcy muzyki, którzy sięgnęli po sztukę najwyższej miary.

W skład zespołu szkół wchodzą:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina
 • Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

  Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia trwa 6 lat i obejmuje przedmioty ogólnokształcące realizowane według programu szkoły podstawowej oraz muzyczne. Wygodny rozkład zajęć przewiduje większoć lekcji w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego 17 w specjalnie przystosowanym do zajęć muzycznych pawilonie tejże szkoły. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać dzieci w wieku 7 lat, które pozytywnie przejdą test badania przydatności do tego typu szkoły obejmujący stopień poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Absolwent może kontynuować naukę we wszystkich szkołach o profilu muzycznym. Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie i perkusji. Do zajęć obowiązkowych należą również chór, orkiestra lub zespoły kameralne oraz zajęcia teoretyczne. Istnieje możliwoć uczęszczania na zajęcia zespołu rytmicznego.

  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina

      Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina korzeniami sięga roku 1944 i niedawno obchodziła Jubileusz 60-lecia swego istnienia. To tutaj swe pierwsze kroki w obcowaniu z muzyką stawiał światowej sławy kompozytor - Wojciech Kilar - patron dzisiejszego Zespołu Szkół Muzycznych. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. kształci dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauczania: szecioletnim i czteroletnim. Program nauczania obejmuje wyłącznie zajęcia muzyczne, które odbywają się po południu tak, aby nie kolidowały z zajęciami uczniów w ich szkołach macierzystych. Szkoła umożliwia naukę gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie poprzecznym, trąbce, klarnecie, saksofonie, puzonie, kontrabasie i instrumentach perkusyjnych. Do zajęć obowiązkowych należą również chór, orkiestra lub zespoły kameralne oraz zajęcia teoretyczne. Istnieje możliwoć uczęszczania na zajęcia zespołu rytmicznego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników badań przydatności, które odbywają się w pierwszym tygodniu maja.

  Szkoła Muzyczna II stopnia

  Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą średnią i umożliwia kontynuację nauki rozpoczętej w szkole I stopnia. Młodzież jest przyjmowana na podstawie egzaminu praktycznego z gry na instrumencie i egzaminu z teorii muzyki. Co roku szkoła prowadzi kursy przygotowawcze dla kandydatów. Nauka trwa 6 lat, a zajęcia odbywają się po południu. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje tytuł muzyka instrumentalisty. W szkole muzycznej II stopnia istnieje możliwoć nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, klarnecie, flecie poprzecznym, oboju, trąbce, saksofonie i puzonie. Oprócz instrumentu głównego uczniów obowiązuje uczęszczanie na przedmioty teoretyczne, zespół kameralny, orkiestrę lub chór.


  Kadra Pedagogiczna

  W szkole muzycznej pracują nauczyciele - instrumentalici i teoretycy, którzy dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i zaangażowaniu w swą pracę zapewniają przekazywanie wiedzy i umiejętnoci na wysokim poziomie Wielu pedagogów przez lata wypracowało sobie własny styl pracy z uczniami przynoszący bardzo dobre efekty dydaktyczne. O profesjonalizmie nauczania świadczą liczne nagrody uczniów zdobywane na konkursach i przesłuchaniach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz regionalnych.  Powrót do strony głównej